Tienjarige aansprakelijkheid

Wanneer u in België onder toezicht van een architect in woningen werken uitvoert die de stabiliteit van het gebouw in gevaar kunnen brengen,
(dragende muren of balken doorboren of inslijpen, buitenmuren pleisteren of isoleren, timmerwerken buiten ...)
... verplicht de wet van 31 mei 2017 (de wet Peeters) u om uw ‘10-jarige aansprakelijkheid’ te verzekeren voor werven waarvan de definitieve bouwvergunning na zondag 1 juli 2018 afgeleverd werd.

Tot 10 jaar na de aanvaarding van de werken kunt u immers aansprakelijk gesteld worden voor schade die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengt, en door uw werken veroorzaakt zou kunnen zijn.

Wanneer uw activiteiten soms aan de voorwaarden hierboven beantwoorden, onderschrijft u maar beter een polis hiervoor.

  • Voor elke werf moet u een verzekeringsattest hebben, dat u bij het begin van de werken aan bouwheer en architect moet voorleggen.
  • Vóór de aanvang van de werken contacteert u me om te weten hoe u de werf moet aangeven.
  • Het attest verzekert de Tienjarige aansprakelijkheid van u én uw onderaannemers op die werf.
  • Vanaf de datum van de aanvaarding van de werken is uw aansprakelijkheid dan 10 jaar verzekerd tot 597.994 euro, voor schadegevallen van minstens 2.990 euro.

Een polis hiervoor kan meestal afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij waar u uw polis BA onderneming heeft.

Er zijn twee mogelijkheden voor zo’n polis, een polis per werf of een jaarpolis voor alle werven van dat jaar.

De premie wordt berekend op basis van de omzet, gekozen verzekeringsvorm, waarde van de verzekerde werken, activiteit van het aannemersbedrijf,… .

Heb je, als eigenaar, een woning of appartementsgebouw gebouwd of gerenoveerd, waarvoor een bouwvergunning afgeleverd werd na 1 juli 2018, en stel je schade vast als gevolg van een gebrek dat de stabiliteit van het gebouw ernstig aantast?

Dan is de uitleg die u hier terug kunt vinden wellicht nuttig.

Vraag nu uw offerte aan

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord